Vattenkraftverket Bredsjö Övre i Hällefors

VÅR VATTENKRAFT

Vi är delägare till hälften i Lamborns Kraftverk i Falu kommun. Anläggningen har en fallhöjd om c:a 5 meter, ett utbyggnadsflöde om c:a 3 m3/s, en effekt om 100 kW och en elproduktion om c:a 700 000 kWh/år. Producerad el säljs till Dalakraft.
Sedan sommaren 2014 äger vi dessutom Bredsjö Övre Kraftverk i Hällefors kommun. Den övre anläggningen har en fallhöjd om hela 26 meter, ett utbyggnadsflöde om c:a 0,5 m3/s, en effekt om c:a 125 kW och en elproduktion om c:a 600 000 kWh/år. Producerad el säljs till Bixia.
1 januari 2015 blev vi också ägare till Bredsjö Nedre Kraftverk, lite nedströms. Bredsjö Nedre har en fallhöjd på c:a 7,5 meter, en effekt om c:a 30 kW och en årlig elproduktion om c:a 250 000 kWh. Producerad el säljs även här till Bixia.

Generatorn i Bredsjö Nedre
Intaget till Lamborn
Mats inuti Bredsjö Övre Kraftverk

VISSTE DU ATT...

  • Det finns ca 2 000 vattenkraftverk i Sverige som producerar c:a 40% av vårt totala elbehov.
  • De 6 återstående kärnkraftsreaktorerna i landet står för knappt 40%.
  • Produktionen från mindre vattenkraftverk räcker till 860 000 hushålls elförbrukning.